LegislațieExpert Juridic
Petrol și gaze Regenerabile Electricitate Minerit

0 Norma Metodologica Legea Petrolului_24.11.2004

Guvernul României Normă metodologică din 24/11/2004 pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004 ___________ Text actualizat la data de 24.04.2007. Actul include modificările din următoarele acte: – Hotărârea nr. 350/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 24/04/2007.    CAPITOLUL I Dispoziţii generale    Art. 1. – În înţelesul prezentelor norme, sunt folosiţi următorii termeni şi abrevieri:    a) A.N.R.M. – Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;    b) date şi informaţii – datele şi informaţiile referitoare la resursele/rezervele de petrol;    c) F.G.N. -…

0 Norma Metodologica Legea Minelor_14.10.2003

Guvernul României Normă din 14/10/2003 pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 ___________ Text actualizat la data de 06.04.2004. Actul include modificările din următoarele acte: – Hotărârea nr. 431/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 06/04/2004.    CAPITOLUL I Dispoziţii generale    Art. 1. – În înţelesul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:    a) A.N.R.M. – Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;    b) date şi informaţii – date şi informaţii cu privire la resursele/rezervele minerale;…

0 Legea energiei regenerabile 220_2008

Parlamentul României Lege nr. 220 (r1) din 27/10/2008 Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie ___________ Text actualizat la data de 01.07.2013. Actul include modificările din următoarele acte: – Ordonanţa nr. 29/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 31/08/2010. – O.U.G. nr. 88/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 19/10/2011. – O.U.G. nr. 57/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 07/06/2013. -…

0 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

Parlamentul României Lege nr. 123 din 10/07/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 ___________ Text actualizat la data de 29.06.2013. Actul include modificările din următoarele acte: – Rectificarea publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 21/09/2012. ___________ Pus în aplicare prin: – Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 23/04/2013. – Metodologia publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 29/05/2013. – Metodologia publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 338…

0 Instrucțiuni Legea Minelor_30.04.2009

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale   Instrucţiuni din 30/04/2009 privind eliberarea permiselor de exploatare ___________ Text actualizat la data de 18.02.2011. Actul include modificările din următoarele acte: – Ordinul nr. 142/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 30/09/2010. – Ordinul nr. 125/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 18/02/2011.     Prezentele instrucţiuni fac referire şi detaliază art. 28 şi 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.    Art. 1. – (1)…

0 Legea Petrolului 238/2004

Text actualizat la data de 06.09.2012. Actul include modificările din următoarele acte: – O.U.G. nr. 101/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 08/10/2007. – O.U.G. nr. 71/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 06/09/2011. – O.U.G. nr. 47/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 06/09/2012. ___________ Pus în aplicare prin: – Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1170 din 10/12/2004. – Instrucţiuni publicate în Monitorul Oficial, Partea I…

0 Legea Minelor 85/2003

Text actualizat la data de 06.09.2012. Actul include modificările din următoarele acte: – Legea nr. 237/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 22/06/2004. – Legea nr. 284/2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 13/10/2005. – O.U.G. nr. 101/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 08/10/2007. – Legea nr. 262/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 13/07/2009. – O.U.G. nr. 71/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637…